GdzieKupić.Uslug-cennik.pl

Województwo Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie
Menu
Gdzie kupić > > Usługi > Poradnie psychologiczne

Gdzie się znajdują poradnie psychologiczne » Województwo Świętokrzyskie

Instytut Rozwoju Osobistego s.c. Łukasz Misiuna i Dominik Włudyga - Gdzie się znajdują poradnie psychologiczne » Sienkiewicza 66
- psychoterapia indywidualna - terapia rodzin - praca z dziećmi i mlodzieżą - szkolenia dla firm (zarządzanie stresem, zarządzanie czasem i przestrzenią, - radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, warsztaty integracyjne) - szkolenia dla służb społecznych (warszty radzenia sobie ze stresem, trening interpersonalny, podstawy pracy z rodziną, warsztat umiejętności wychowawczych)
IRO s.c. skupia psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i terapeutów rodzin. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i terapię rodzin. Pracujemy z dorosłymi, dziećmi rodzinami. Prowadzimy też doradztwo zawodowe. Osobnym obszarem są prowadzone przez nas szkolenia. Są one skierowane do: kadry kierowniczej firm, pracowników firm oraz do nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych. Jesteśmy doświadczonymi psychoterapeutami i trenerami. Doświadczenie zdobywamy w najlepszych krajowych ośrodkach.

Pracownia Psychologiczna Ego-Test - Gdzie się znajdują poradnie psychologiczne » Warszawska 49/51
Wykonujemy badania : * instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy * kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (badania wstępne i okresowe) * kierowców pojazdów uprzywilejowanych * osób skierowanych przez policję - za jazdę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających - po przekroczeniu 24 pkt. karnych - po spowodowaniu wypadku drogowego * dla kierowców samochodów służbowych i taksówkarzy * dla operatorów sprzętu budowlanego oraz wózków widłowych * dla osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej Wskazówki dla kierowców i operatorów zgłaszających się na badanie psychologiczne: - badany powinien zgłosić się na badanie w dniu, w którym czuje się dobrze i jest wyspany, - osoba zgłaszająca się musi być trzeźwa, - badanie kierowców przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy), - brak okularów może uniemożliwić przeprowadzenie badania psychologicznego, - przy skierowaniach z policji (alkohol, przekroczenie 24 punktów, sprawcy wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny) druk skierowania od komendanta policji jest obowiązkowy, - nie przeprowadzamy odwoławczych badań.
Ego Test to nowo powstała pracownia psychologiczna w Kielcach. Przeprowadzamy wszelkiego rodzaju badania psychotechniczne i psychologiczne kierowców oraz operatorów sprzętu. W pracowni psychologicznej Ego Test oferujemy państwu konsultacje psychologiczne i terapeutyczne, indywidualne zajęcia dla dziecka dopasowane do możliwości i aktualnego funkcjonowania dziecka. Przeprowadzamy również badania i ocenę dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R. Badanie to jest niezbędne do sprawdzenia funkcjonowania dziecka i oceny jego rozwoju. Tworzymy również indywidualne programy terapeutyczne i stymulacyjne do pracy z dzieckiem w domu, szkolimy również rodziców jak maja pracować z dzieckiem w domu według przygotowanych programów.

Gdzie się znajdują poradnie psychologiczne » Województwo Świętokrzyskie
Gdzie się znajdują poradnie psychologiczne w Jędrzejów
Gdzie się znajdują poradnie psychologiczne w Suchedni
Gdzie się znajdują poradnie psychologiczne w Kazimierza Wielka
Gdzie się znajdują poradnie psychologiczne w Osiek
Gdzie się znajdują poradnie psychologiczne w Opat
Gdzie się znajdują poradnie psychologiczne w Końskie
Gdzie się znajdują poradnie psychologiczne w Małogoszcz
Gdzie się znajdują poradnie psychologiczne w Sandomierz
Gdzie się znajdują poradnie psychologiczne w Bodzentyn
Gdzie się znajdują poradnie psychologiczne w Ostrowiec Świętokrzyski