GdzieKupić.Uslug-cennik.pl

Województwo Dolnośląskie

Województwo Dolnośląskie
Menu
Gdzie kupić > > Wycena nieruchomości

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości » Województwo Dolnośląskie

Wycena Nieruchomości Arenda Wrocław - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości » Manganowa 6a/15
1. Wycena nieruchomości gruntowych 2. Wycena nieruchomości lokalowych 3. Wycena nieruchomości przemysłowych 4. Wycena nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora 5. Operat szacunkowy 6. Analiza rynku nieruchomości 7. Ustalenie ceny dla potrzeb sprzedaży 8. Ustalenie podatku od spadku i darowizny
Fachowy Rzeczoznawca Majątkowy to zawodowiec, który uprości Ci ocenić daną nieruchomość. Planujesz nabyć lub zbyć grunty, czy też obiekt mieszkalny. Warto w takim razie sięgnąć po sugestii specjalisty. Utworzenie operatu szacunkowego w znacznej mierze zawęzi zaliczanie konkretnej nieruchomości do ustalonej klasy wyceny, pomoże z pewnością podjąć odpowiednią decyzję. Inwestuj zawsze wtedy, gdy masz asekurację, że przytoczona wartość nieruchomości jest trafna i faktyczna. Wrocławski Rzeczoznawca Majątkowy Arenda to dyplomowany znawca, który działa na obwodzie Wrocławia i okolic (obejmuje powiaty oleśnicki, oławski, trzebnicki, wrocławski). Arenda Wrocław sporządza Wycenę Nieruchomości m.in. dla potrzeby zabezpieczenia wierzytelności, a też usługuje doradztwem prawnym i wytwarzaniem sprawozdań o nieruchomościach. To gwarancja terminowości i dobrych umiejętności.

Biuro Obsługi Nieruchomości Arenda Janusz Przytuła - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości » Jaśminowa 32
Arenda wykonuje w formie prawem przewidzianym operaty wyceny nieruchomości, ruchomości trwale związanych z gruntem oraz wyceny ruchomości, środków trwałych, maszyn, urządzeń, itp., bez względu na formę i stan prawny przedmiotu opracowania. Wykonujemy także opinie i ekspertyzy nie stanowiące operatu szacunkowego w zakresie rynku nieruchomości i ruchomości, wśród nich dotyczące opłacalności inwestycji, zasadności i wielkości odszkodowań, zniesienia współwłasności, regulacji stanów prawnych, zagospodarowania przestrzennego, itp. W szczególności wykonujemy wyceny: - lokali mieszkalnych i usługowych - nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - nieruchomości komercyjnych - nieruchomości użyteczności publicznej - nieruchomości rolnych - budowli - maszyn, urządzeń i środków technicznych (np. maszyny przemysłowe, maszyny budowlane, drogowe, pojazdy) - sprzętu i wyposażenia (komputery, meble, sprzęt medyczny) - aktywów przedsiębiorstw
Biuro Obsługi Nieruchomości Arenda jest firmą zajmującą się szeroko rozumianą obsługą rynku nieruchomości a także rynku ruchomości. Firma powstała w 1995 r. i od tego momentu działa na rynku nieruchomości i w jego otoczeniu. Właścicielem jest rzeczoznawca majątkowy Janusz Przytuła, numer uprawnień 837 wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury z dniem 29.04.1994r, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z wykształcenia także geodeta i górnik. Na bazie zdobytych doświadczeń i wiedzy firma rozszerzyła działalność o wyceny i różnego rodzaju opinie dotyczące maszyn, środków technicznych. Wyceny maszyn, urządzeń wykonywane są zgodnie zasadami postępowania i standardem BOMIS-u. Stałe doskonalenie zawodowe gwarantuje Państwu wysoki poziom świadczenia usług. W zależności od potrzeb firma stale współpracuje z innymi uprawnionymi rzeczoznawcami oraz specjalistami innych branż (geodeci, prawnicy, ekonomiści, architekci, projektanci) przez co zapewniamy Państwu kompleksową obsługę i pełny profesjonalizm. W trakcie naszej działalności odbiorcami naszych usług były osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz klienci instytucjonalni, w tym firmy międzynarodowe. W swoim działaniu kierujemy się zasadami odpowiednimi dla zawodów zaufania publicznego wynikającymi z przepisów prawa i standardów zawodowych .Ta szczególna staranność wynika tak z szacunku dla Klienta jak i charakteru tych czynności oraz z zasad etyki zawodowej. Zawsze kierujemy się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Informacje uzyskane w trakcie opracowywania opinii stanowią tajemnicę zawodową i nie są przekazywane osobom trzecim . Dodatkowym zabezpieczeniem interesów odbiorców naszych usług jest ubezpieczenie w PZU (posiadamy polisę OC od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności).

Morzewska Nieruchomości - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości » Batorego 11/3
- wycena nieruchomości - kosztorysy budowlane - inwentaryzacje budynków i lokali - biznesplany - wyceny przedsiębiorstw - doradztwo inwestycyjne
Firma Morzewska Nieruchomości z siedzibą w Legnicy oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie wyceny nieruchomości, doradztwa inwestycyjnego oraz usługi inżynieryjne. Właścicielem firmy jest mgr inż. Laura Morzewska - absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, licencjonowany rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia zawodowe nr 4353 nadane przez Ministra Infrastruktury, członek Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Podstawą naszych działań są aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Realizując zlecenia kierujemy się bezstronnością oraz zasadami etyki zawodowej. Naszym Klientom gwarantujemy profesjonalną, rzetelną oraz terminową obsługę.

BHP-Partner - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości » Legnicka 1
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, profesjonalne doradztwo z zakresu BHP, warsztaty i seminaria tematyczne na zlecenia firm. Dowolne komponowanie tematyki szkoleń z zakresu bhp i ochrony środowiska. Kompleksowe zaopatrzenie firm w artykuły bhp i p.poż.
BHP-Partner to firma szkoleniowo - doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Oferujemy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, profesjonalne doradztwo z zakresu BHP, warsztaty i seminaria tematyczne na zlecenia firm. Na życzenie klienta indywidualnie komponujemy tematykę szkoleń z zakresu bhp i ochrony środowiska. Zapewniamy kompleksowe zaopatrzenie firm w artykuły bhp i p.poż.

Biuro Obsługi Nieruchomości Arenda Janusz Przytuła - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości » Jaśminowa 32
Arenda wykonuje w formie prawem przewidzianym operaty wyceny nieruchomości, ruchomości trwale związanych z gruntem oraz wyceny ruchomości, środków trwałych, maszyn, urządzeń, itp., bez względu na formę i stan prawny przedmiotu opracowania. Wykonujemy także opinie i ekspertyzy nie stanowiące operatu szacunkowego w zakresie rynku nieruchomości i ruchomości, wśród nich dotyczące opłacalności inwestycji, zasadności i wielkości odszkodowań, zniesienia współwłasności, regulacji stanów prawnych, zagospodarowania przestrzennego, itp. W szczególności wykonujemy wyceny: - lokali mieszkalnych i usługowych - nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - nieruchomości komercyjnych - nieruchomości użyteczności publicznej - nieruchomości rolnych - budowli - maszyn, urządzeń i środków technicznych (np. maszyny przemysłowe, maszyny budowlane, drogowe, pojazdy) - sprzętu i wyposażenia (komputery, meble, sprzęt medyczny) - aktywów przedsiębiorstw
Biuro Obsługi Nieruchomości Arenda jest firmą zajmującą się szeroko rozumianą obsługą rynku nieruchomości a także rynku ruchomości. Firma powstała w 1995 r. i od tego momentu działa na rynku nieruchomości i w jego otoczeniu. Właścicielem jest rzeczoznawca majątkowy Janusz Przytuła, numer uprawnień 837 wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury z dniem 29.04.1994r, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z wykształcenia także geodeta i górnik. Na bazie zdobytych doświadczeń i wiedzy firma rozszerzyła działalność o wyceny i różnego rodzaju opinie dotyczące maszyn, środków technicznych. Wyceny maszyn, urządzeń wykonywane są zgodnie zasadami postępowania i standardem BOMIS-u. Stałe doskonalenie zawodowe gwarantuje Państwu wysoki poziom świadczenia usług. W zależności od potrzeb firma stale współpracuje z innymi uprawnionymi rzeczoznawcami oraz specjalistami innych branż (geodeci, prawnicy, ekonomiści, architekci, projektanci) przez co zapewniamy Państwu kompleksową obsługę i pełny profesjonalizm. W trakcie naszej działalności odbiorcami naszych usług były osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz klienci instytucjonalni, w tym firmy międzynarodowe. W swoim działaniu kierujemy się zasadami odpowiednimi dla zawodów zaufania publicznego wynikającymi z przepisów prawa i standardów zawodowych .Ta szczególna staranność wynika tak z szacunku dla Klienta jak i charakteru tych czynności oraz z zasad etyki zawodowej. Zawsze kierujemy się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Informacje uzyskane w trakcie opracowywania opinii stanowią tajemnicę zawodową i nie są przekazywane osobom trzecim . Dodatkowym zabezpieczeniem interesów odbiorców naszych usług jest ubezpieczenie w PZU (posiadamy polisę OC od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności).

Karo - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości » Sybiraków 1/c
Działamy na terenie całego kraju. Zajmujemy się głównie nieruchomościami komercyjnymi: zamki, pałace, hotele, grunty.
Zajmujemy się pozyskiwaniem nieruchomości, pozyskiwaniem kupców obiektów, wyszukiwaniem grup remontowych do remontu wszelkich nieruchomości. Oferta skierowana jest do odbiorców fizycznych i prawnych.

Alfa Nieruchomości - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości » pl. św. Małgorzaty 22
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Jesteśmy licencjonowaną Agencją Nieruchomości świadczącą profesjonalne usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Z nami sprzedasz, kupisz, wynajmiesz każdą nieruchomość. Uczestniczymy podczas całego procesu wyszukiwania ofert, negocjowania warunków, podpisania umowy. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, dokładna diagnoza jego potrzeb, profesjonalizm i miła obsługa. To wszystko sprawia, że z nami szybko osiągniesz swój cel.

Proinvest Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami - Usługi w zakresie wyceny nieruchomości » Armii Krajowej 28 b
Nieruchomości Wyceny
Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami Proinvest funkcjonuje na rynku nieruchomości od września 1996 roku. Jego działalność prowadzona jest w oparciu o licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 2414 nadaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości » Województwo Dolnośląskie
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości w Oława
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości w Karpacz
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości w Jawor
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości w Sob
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości w Ziębice
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości w Wołów
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości w Oborniki Śląskie
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości w Świeradów-Zdrój
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości w Prochowice
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości w Szklarska Poręba