GdzieKupić.Uslug-cennik.pl

Zdzieszowice

Zdzieszowice
Menu
Gdzie kupić > > Wyw

Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów » Zdzieszowice

Niestety, w mieście Zdzieszowice Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów niemożliwy. Spójrz na innych miastach regionu:
Zakład Komunalny Sp. z o.o. - Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów » Podmiejska 69
Działalność Zakładu Komunalnego obejmuje administrowanie powierzonym mieniem gminy. Spółka administruje i zarządza Cmentarzami Komunalnymi w Opolu, targowiskami, parkingami. Oferuje usługi w zakresie: prowadzenia prac rozbiórkowych i wyburzeniowych przy użyciu sprzętu ciężkiego, kruszenia gruzu mobilną kruszarką udarową, sprzedaży kruszywa mineralnego do wykorzystania w budownictwie, znakowania poziomego dróg i placów, robót budowlano-montażowych.
Zakład Komunalny w Opolu przyjmuje odpady z miasta Opole i okolic celem składowania, segregacji, odzysku i utylizacji odpadów niebezpiecznych. W niecce mineralnej składuje się wyselekcjonowane odpady mineralne, głównie z placów budów. Trafia tu w większości gruz budowlany, ziemia z wykopów i pogłębiania. W części niecki umiejscowiona jest stacja odzysku materiałów mineralnych wraz z kruszarką, pozwalającą uzyskiwać materiał stosowany w budownictwie drogowym.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. - Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów » Podmiejska 69
Działalność Zakładu Komunalnego obejmuje administrowanie powierzonym mieniem gminy. Spółka administruje i zarządza Cmentarzami Komunalnymi w Opolu, targowiskami, parkingami. Oferuje usługi w zakresie: prowadzenia prac rozbiórkowych i wyburzeniowych przy użyciu sprzętu ciężkiego, kruszenia gruzu mobilną kruszarką udarową, sprzedaży kruszywa mineralnego do wykorzystania w budownictwie, znakowania poziomego dróg i placów, robót budowlano-montażowych.
Zakład Komunalny w Opolu przyjmuje odpady z miasta Opole i okolic celem składowania, segregacji, odzysku i utylizacji odpadów niebezpiecznych. W niecce mineralnej składuje się wyselekcjonowane odpady mineralne, głównie z placów budów. Trafia tu w większości gruz budowlany, ziemia z wykopów i pogłębiania. W części niecki umiejscowiona jest stacja odzysku materiałów mineralnych wraz z kruszarką, pozwalającą uzyskiwać materiał stosowany w budownictwie drogowym.

Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów » Zdzieszowice
Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów w Babor
Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów w Ujazd
Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów w Grodk
Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów w Dobrodzień
Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów w Głogówek
Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów w Niemodlin
Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów w Kietrz
Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów w Paczk
Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów w Brzeg
Jakie firmy zajmują się wywozem i utylizacją odpadów w Otmuch