GdzieKupić.Uslug-cennik.pl

Menu

Eko-Śląsk II

Region: Województwo Śląskie
Miasto: Świętochłowice
Adres: Hutnicza 8
Telefon: (032) 245-34-10
O firmie: - Roboty inżynieryjne - Roboty hydrotechniczne i melioracyjne - Gospodarka odpadami - Roboty związane z zalesieniem i zagospodarowaniem terenów zielonych - Dostawa kruszyw do robót inżynieryjnych - Dostawa sprzętu i urządzeń do prac w kopalniach
Eko-Śląsk II - rekultywacja terenów zdegradowanych, gospodarka odpadami (odbiór, transport, zagospodarowanie - odzysk), kruszywa, usługi sprzętem, składowiska odpadów, rurociągi wysokociśnieniowe, regulacja rzek i potoków, dostawa sprzętu i urządzeń do prac w kopalniach.
Komentarze
Dodaj komentarz
Nazwa firmy
Komentarz
Rozwiąż zadanie: 6+3 =